Fraud with SCC diplomas
Updated on: 30 Sep. 2020

Fraud with SCC diplomas

Aelbers has observed an increase in forged SCC diplomas. Do you know what you need to look out for?

Anyone working in the Dutch construction industry will need a valid Basic SCC diploma. This will allow you to demonstrate you have important basic knowledge about healthy and safe working. This is the basic knowledge which will increase everyone’s safety in the workplace.

We have unfortunately seen an increase in the issuing of diplomas which are not valid in the Netherlands, or which have even been forged.

Dutch HCC diplomas

Diplomas issued in the Netherlands are always registered in the Central Diploma Register (CDR). Registration in the CDR is the only guarantee that someone has actually been awarded the diploma in question. A paper diploma is no such guarantee: this can sometimes be very skilfully forged. Aelbers will therefore always check the validity of a diploma in the CDR.

Belgian HCC diplomas

There is also a central diploma register for SCC diplomas issued in Belgium. Only diplomas included in this register are valid.

SCC certificates

The Netherlands only recognises SCC certificates with 018 from U-SK-SCC from DAkkS/TGA with a SCC logo. There is no central database for this. Aelbers therefore checks these certificates with the issuing authority upon request.

Valid VCA certificate?

Employees in the construction must have a valid VCA certificate. Valid certificates can be checked via these sites here for The Netherlands and here for Belgium. In addition, only SCC certificates with number 018 of U-SK-SCC from DAkkS / TGA wíth SCC logo are recognized. So pay attention to this!

We have noticed that certificates are issued that are not valid in the Netherlands, while the instructor indicates otherwise.

Do you have any questions about the validity? Ask us!

Gültiges VCA-Zertifikat?

Jeder, der in den Niederlanden im Bausektor arbeitet, muss über ein gültiges VCA-Zertifikat verfügen. Gültige Zertifikate können hier (die Niederlande) oder hier (Belgien) überprüft werden. Darüber hinaus werden nur SCC-Zertifikate mit der Nummer 018 von U-SK-SCC von DAkkS / TGA mit SCC-Logo anerkannt.

Leider haben wir kürzlich festgestellt, dass Zertifikate ausgestellt werden, die in den Niederlanden nicht gültig sind, während der Trainer etwas anderes angibt. Bestehen Zweifel an der Gültigkeit? Dann fragen Sie uns danach!

Czy twój certyfikat VCA jest ważny?

W Holandii pracownicy branży budowlanej muszą posiadać ważny certyfikat VCA. Niestety ostatnio zauważyliśmy, iż certyfikaty wydawane w poza Holandią są często nieważne/ fałszywe. 

Aktualne certyfikaty można sprawdzić za pośrednictwem tych witryn tutaj dla Holandii i tutaj dla Belgii. Certyfikaty niemieckie SCC są ważne z numerem 018 U-SK-SCC z DAkkS / TGA z logo SCC.

Więc zwróćcie na to uwagę. Masz wątpliwości, porównaj swój dyplom z przykładem lub zapytaj nas!

Certificat VCA valabil?

Angajații din construcții trebuie să aibă un certificat VCA valabil. Certificatele valide pot fi verificate prin intermediul acestor site-uri aici pentru Olanda și aici pentru Belgia. În plus, sunt recunoscute numai certificatele SCC cu numărul 018 al U-SK-SCC emise de DAkkS / TGA cu sigla SCC. Deci, fiti atenti la acest aspect!

Din nefericire, am observat recent că certificatele sunt emise și nu sunt valabile în Țările de Jos, în timp ce instructorul indică altceva. Aveți vreo întrebare cu privire la validitate? Intreaba-ne!